En el marc de la cobriment de la Ronda de Dalt entre els carrers Av. Jordà i carrer Jericó, l’Ajuntament de Barcelona ha convocat les accions participatives “La Ronda Parla!” als barris de la Teixonera i Sant Genís dels Agudells.

Aquestes jornades s’han desenvolupat amb dues sortides amb Carret al carrer i dues sessions als Centres cívics de la Teixonera i Sant Genís dels Agudells orientada a les entitats del barri. Els objectius d’aquestes accions són:

  • Informar i difondre el projecte del primer tram de la cobertura de la Ronda de Dalt
  • Recollir les necessitats del veïnat de l’entorn del projecte.
  • Recollir les propostes i consideracions del veïnat de l’entorn del projecte sobre els futurs usos la cobertura de la Ronda de Dalt (usos i activitats, accessos, urbanització, convivència, altres).
  • Obrir el procés de debat sobre la Ronda per incorporar noves veus que donin pluralitat i diversitat al debat.
  • Implicar als equipaments més pròxims per fomentar la seva implicació futura en el projecte.