Arquitectura conscient

Bioconstrucció, rehabilitació i obra nova

  • Realització de projectes de reforma, rehabilitació i obra nova amb una perspectiva bioclimàtica i sostenible. Apostant per materials saludables i transpirables.
  • Rehabilitació en edificis històrics i patrimonials així com l’intervenció en centres històrics.
  • Treballem en l’assessorament tècnic en càlcul estructural i càlcul d’eficiència energètica. Oferint també assessorament en l’ús de materials naturals.