Lloc: Caldes de Montbui, Girona
Data: setembre 2014
Volta: càlcul estructural, disseny bioclimàtic i execució de l’arrebossat interior de terra crua
Arquitecte: Sílvia Soler, Ran Estudi

Es tracta d’una casa unifamiliar aïllada projectada amb la intenció de ser una construcció sostenible i saludable, per a l’entorn i per a les persones que hi habiten.  El projecte s’ha realitzat amb criteris de disseny bioclimàtic i amb un contacte molt directe amb la propietària i usuària de l’habitatge, per tal que pogués participar en la major part de la presa de decisions tant del disseny com de l’elecció de materials i acabats. L’edifici es col·loca buscant la bona orientació, els murs portants consten d’un entramat de fusta autòctona reblert de bales de palla. Aquestes aporten una bona capacitat aïllant sense desprendre toxicitat i permeten la transpiració de l’envolupant. Els acabats són de terra a l’interior i de morter de calç a l’exterior. A l’interior la fusta té molta presència tant en terres com en paraments i escales. Com arquitectes del col·lectiu Volta hem col·laborat amb el disseny de l’habitatge i amb el càlcul estructural de l’entramat de fusta. També hem col·laborat a l’obra com a constructores realitzant l’execució de l’arrebossat interior d’argila de la casa.

 

 

123

Save