Lloc: Santa Maria de Palautordera
Data: Juny 2017
Volta: Disseny i direcció d’obra.

El projecte consisteix en la col·locació d’una segona pell de fusta per tal de millorar la protecció solar i l’embat de la pluja de la façana est. Es tracta d’un immoble unifamiliar construït amb estructura d’entramat de fusta, tancament amb bales de palla i acabat amb revoc de terra i calç.

Així el projecte resol la cobertura contínua de la façana amb fusta de pi de flandes on es produeixen les obertures amb persianes llevadisses verticals que permeten la protecció solar sense perdre les vistes i al tancar-les assegurar la protecció total de les obertures.

Aquestes persianes han estat fetes a mida, dissenyades per Volta Arquitectes conjuntament amb el Fuster Lluís Aregay Miquela i el serraller David Bejar, que han executat l’obra.

També ha participat en l’obra amb l’execució i pintat de l’estuc de calç exterior  Casa Alternativa Xavier Puig