Lloc: Mas Marroch, celler de Can Roca a Girona
Data: Juliol 2015
Volta (Investigació Canyera): disseny, elaboració manual i col·locació dels paraments de canyís
Arquitecte: Oriol Rosselló

El projecte fou una col·laboració amb l’arquitecte Oriol Rosselló, en la construcció d’un espai de recepció per acollir esdeveniments a Mas Marroch, al Celler de Can Roca a Girona. Encàrrec sol·licitat va ser l’elaboració d’uns paraments de canyes per a protegir del sol una cúpula de fusta i metacrilat que cobreix aquest espai d’esdeveniments. La idea del recobriment és que en un futur pugui ser una estructura base per a que hi creixin plantes enfiladisses i acabi sent finalment una protecció vegetal viva. El conjunt de l’obra està fet seguint criteris de sostenibilitat i aplicant tècniques de construcció tradicional i conscient, com ara els murs de pedra en sec que sostenen tota l’estructura de fusta i els acabats del canyís com altres materials naturals emprats en l’obra. El treball enfrontava un doble repte per al col·lectiu: el fet de dissenyar uns paraments que poguessin adaptar-se a la curvatura de la cúpula i assegurar-ne la subjecció; com a constructors, l’execució artesanal dels canyissos curvats i la seva col·locació aixecant-los fins 20 m d’alçada sense grans mitjans d’infraestructura i exercint treballs verticals en altura.

 

investigaciocanyera.org