Lloc: Plaça dels Àngels, Barcelona
Data: Desembre 2016
Volta (Investigació Canyera): disseny, elaboració i col·locació de la peça de la intervenció.

Construcció d’una cúpula geodèsica com a espai d’esdeveniments (exposicions i tallers) durant la vintenta edició del Festival Drapart. El projecte ha estat realitzat amb la col·laboració del col·lectiu LHRD amb el recobriment de l’estructura. La intervenció, busca generar un hàbitat on exposar l’obra de l’artista Thomas Nölle i on permetre que es desenvolupin els tallers que es generaran entorn a la seva obra Sea-Store. La instal·lació d’una cúpula geodèsica de grans dimensions, com una gran peça escultòrica, pretén acotar l’espai de la intervenció i donar visibilitat a la proposta artística. El projecte es va realitzar en dues parts: una primera de preparació i construcció de la cúpula en format taller, i una segona de muntatge in situ. El taller va consistir en una collita al riu per aconseguir el material base, la canya arundo donax, una primera sessió de manipulació de la canya per a convertir-la en barres de l’estructura (netejar-la, tallar-la i identificar cada peça). Una segona sessió per a construir els nusos i finalment dues últimes sessions per a fer el patronatge del recobriment.  El muntatge es va realitzar durant un matí amb la col·laboració dels estudiants de la Universitat de Belles Arts, que també participaven com a artistes al Festival.