La Cooperativa arquitectura VOLTES presenta en aquest llibre part dels aprenentatges que hem adquirit treballant al voltant de la canya Arundo Donax mitjançant el projecte Investigació Canyera amb l’objectiu de recuperar i divulgar la cultura popular d’aquesta gramínia a la península ibèrica
Aquest treball s’ha desenvolupat compartint amb artesans de les fibres tant a través d’entrevistes com de treballs conjunts en diversos àmbits.
El llibre exposa com aquest ofici ha estat vinculat a la societat i a la gestió de territori converint la canya en part de la realitat quotidiana. A la vegada a través de fitxes s’expliquen les diferents tècniques constructives i les eines tradicionals necessàries per a dure-les a terme.

Amb el mapa interactiu es pretén donar la màxima difusió als sistemes constructius amb canya Arundo Donax.
Qualsevol persona podrà localitzar fotografies d’edificis construïts amb canya. D’aquesta manera es dibuixa un mapa dels diversos sistemes constructius i la seva relació amb territori. Permetrà, per exemple, analitzar on s’empren les canyes senceres, on cosides, on recobertes de calç on de terra i on de guix.
També permet localitzar els diversos artesans i col·lectius que encara treballen amb la canya de tal manera que els i les professionals de l’arquitectura, i la construcció podran localitzar-los i saber si n’hi ha al seu entorn immediat. Es vol donar impuls a les noves iniciatives, recuperar l’artesania i posar en valor els sistemes constrictius tradicionals.

Participa-hi!