Per encàrrec de la organització del Festival Primavera Sound, l’equip de Volta arquitectes – Investigació Canyera ha realitzat les proves de càrrega amb l’objectiu de ratificar les apreciacions teòriques que l’equip de càlcul ha emprat (Joan Ramon Rossell i Albert Albareda).

Aquestes han estat realitzades sobre un prototip de l’estructura que finalment es construirà a Sant Adrià de Besòs que ha estat realitzat per Canya Viva durant els mesos de Gener i Febrer.

En total s’han realitzat 3 proves, totes al campus de la UPC a Castelldefels el dia 23/02/17 entre les 16 i les 20h.
1. Càrrega puntual vertical sobre arc central (V.1.C.)
2. Càrrega puntual vertical sobre arc lateral (V.2.L.)
3. Càrrega horitzontal sobre arc lateral (H.1.L.)