Lloc: Vallcarca, Barcelona
Data: 2013 – 2015
Volta: Col·laboració tècnica

Assessorament des de la creació de l’Associació per la promoció de cooperatives d’habitatge al barri de Vallcarca (Roderal) per tal de consolidar els grups de convivència i acompanyar amb metodologies participatives en el procés de disseny dels habitatges i l’espai públic proper. El projecte va començar amb l’acompanyament a un grup de persones compost per unes 30-40 persones que volen viure amb altres valors; per això han decidit viure en una cooperativa d’habitatge amb cessió d’us i al barri de Vallcarca com a forma de reconstruir el barri amb altres tipus de valors (i concretament amb un altre tipus de habitatge). Actualment s’està esperant l’aprovació del nou MPGM per poder sol·licitar un solar en cessió d’us per la construcció dels nous habitatges.  Des de fa un parell d’anys, es fa l’acompanyament tècnic, treballant parts de percepció mes individual; en relació al barri i l’espai; fins a parts mes tècniques; com la definició del espais dels habitatges que es construiran; treballant els espais individuals i col·lectius. Actualment es vol començar a treballar aspectes relacionats amb els materials, els preus i les normatives que afectaran als nous habitatges.