Lloc: Vallcarca, Barcelona
Data: Maig 2016
Volta: Col·laboració amb L’assembla de Vallcarca i l’Arxiu observatori de Vallcarca.

Publicació del document “Carregades de Raons” dins la campanya Aturem el Pla, Construïm Vallcarca. El document s’ha elaborat per part del col·lectiu Volta conjuntament amb altres entitats del barri, membres de l’Assemblea de Vallcarca i de l’Observatori (OACU), van elaborar la redacció d’aquest document resum que vol recollir i sintetitzar la història de transformació urbanística dels últims anys.  El barri de Vallcarca arrossega des de fa més d’una dècada una situació urbanística complexa. L’aprovació l’any 2002 de la Modificació del Pla General Metropolità
(MPGM) en l’àmbit de l’Avinguda Hospital Militar – Farigola va condemnar el casc antic del barri a un veritable urbanicidi. La degradació soferta durant anys ha transformat la realitat física i humana del casc antic del barri, que va mantenir durant dècades un ampli teixit comercial. Malgrat tot, encara manté alguns elements
característics del seu patrimoni paisatgístic i humà. Aquesta afectació urbanística, on han pesat més els interessos econòmics d’immobiliàries, ha anat en detriment de les seves veïnes i ha convertit el barri en un niu per a l’especulació urbanística. Allà on hi hagueren habitatges, tallers i comerços ara hi ha solars buits i males herbes.