Lloc: Barcelona
Data: setembre 2014 i setembre 2015
Volta: construcció de mobiliari i instal·lacions efímeres per a l’espai públic.

El Park(ing) Day és un esdeveniment anual que es realitza a més de 200 ciutats de tot el món, on diverses entitats ambientals, d’arquitectura, artístiques, socials, veïnals i la ciutadania en general, transformen de forma temporal places públiques d’aparcament de cotxes en parcs, jardins i altres formes d’espai públic, amb l’objectiu de donar a conèixer la necessitat d’un model de ciutat: més verda, amb més biodiversitat i més espai públic de qualitat (dissenyat per a les persones, no per als cotxes) conscienciada i activa per la reducció de la contaminació atmosfèrica que aposti per una mobilitat sostenible. Des de el Col·lectiu Volta es va participar en dues ocasions. Una primera, en la que reivindicava la reutilització del cotxe amb altres finalitats; i per això es van construir mobles amb pneumàtics antics; i es va crear una sala d’estar amb aquest mobiliari i altres parts de cotxes. En la segona edició, es va buscar una crítica a la turistitzacio del barri de Vallcarca; marcant una part de els recorreguts des del metro de Vallcarca al Park Güell, per visualitzar un altra manera de marcar el territori i canviar-lo; com fa la marca dels cotxes a les nostres ciutats.