L’Ajuntament de Rubí ha engegat la transformació del Parc de Ca n’Oriols. En aquest context ha encarregat a Volta Arquitectes l’elaboració d’un Pla d’Usos pel futur Parc.

Aquest Pla d’usos s’ha redactat tenint en compte les diverses visions dels departaments tècnics i polítics de l’Ajuntament. Aquestes visions s’han recollit amb dues sessions participades una amb tècnics i l’altre amb els grups municipals.

EL projecte té en compte l’aprovació inicial del nou POUM de Rubí i les modificacions del projecte de Parc redactat per l’Arquitecte municipal Carlos Freire.