Arquitectura conscient

Bioconstrucció, Rehabilitació i obra nova

 • Realització de projectes de reforma, rehabilitació i obra nova.
 • Realització de projectes de rehabilitació i obra nova amb dissenys bioclimàtics.
 • Rehabilitació en edificis històrics i patrimonials. Intervenció en centres històrics.
 • Assessorament tècnic en càlcul estructural i càlcul d’eficiència energètica.
 • Assessorament tècnic en bioconstrucció i dissenys sostenibles.
 • Realització de tràmits i serveis d’arquitectura: llicències d’activitat, cèdules, etc.

Formació crítica

Tallers, conferències. Tant infants i escoles com adults i professionals.

 • Xerrades i conferències sobre la recuperació de les tècniques tradicionals amb canyes.
 • Conferències sobre el patrimoni històric i noves maneres de reinterpretar l’arquitectura.
 • Tallers de formació de construcció amb canyes en escoles amb infants i mestres.
 • Capacitació a tècnics professionals de la construcció.
 • Tallers de construcció amb canyes per a entitats i col·lectius.
 • Recerca i publicacions sobre la recuperació de les tècniques tradicionals amb canya (arundo donax).
 • Tallers d’arquitectura i urbanisme a les escoles: construcció i reflexió sobre la ciutat que volem.

 

Urbanisme col·laboratiu

Processos veïnals, acompanyament i participació.

 • Acompanyament a associacions veïnals sobre processos de transformació urbana
 • Disseny i metodologies de participació en processos urbans.
 • Assessorament tècnic a individus, entitats i a l’administració.
 • Acompanyament i gestió de cooperatives d’habitatge.
 • Acompanyament de processos de masoveria urbana.
 • Millora de l’espai públic i regeneració de barris.
 • Recerca i catalogació patrimonial.

 

Instal·lacions sostenibles

 Disseny i execució d’estructures

 • Execució d’estructures lleugeres sostenibles amb canya (arundo donax) i bambú.
 • Càlcul estructural de les estructures lleugeres
 • Disseny d’estructures
 • Disseny, muntatge i execució d’instal·lacions per a festivals, intervencions urbanes en espais oberts.
 • Disseny i muntatge d’estands i instal·lacions efímeres amb materials locals o reciclats.
 • Participació en fires de construcció amb materials naturals i artesania.