Coma col·lectiu d’arquitectes professionals oferim serveis tècnics en l’àmbit de l’edificació. Des de ITE’s, Cèdules d’habitabilitat, eficiència energètica, bioclimatisme, imatges digitals en 3d i especialment càlcul d’estructures tant en edificació convencional com bioconstrucció.